Arbets / gemensamhetsdag 2013-09-14

Klicka på länken för att se information om arbets / gemensamhetsdagen i September.

Kan man utav något anledning inte delta på denna dag, kontakta gärna styrelsen via mailen på hemsidan

alternativt skriv en lapp och lämna i föreningens brevlåda.

 

valkomna-till-arets-andra-arbets-2013.doc

15 Aug 2013