Kontakta Styrelsen

 

Styrelsen för Altorpsvägens samfällighetsförening

 


Kati Hyvönen, ordförande Altorpsvägen 8

Telnr: 0734386786       

Annelie Hammrström, kassör, Altorpsvägen 3

Lisa Rigert, Sekr, Altorpsvägen 29

Fredrik Rigert, Ledamot,   Altorpsvägen 29

Lionel Marshall, Ledamot Altorpsvägen 32

 

Peter Ohlsson Suppleant, Altorpsvägen 33

Erik Andersson, Suppleant, Altorpsvägen 16

Nicholas Jamison, suppleant, Altorpsvägen 1

 

 

Valberedningen

Jörgen Rigert, Altorpsvägen 35

Tommy Sand, Altorpsvägen 3

 

Bankigiro nr: 306-2239

 

 Vill du komma i kontakt med någon i styrelsen fyll i detta formulär


(Lämna tom)