Kontakta Styrelsen

 

Styrelsen för Altorpsvägens samfällighetsförening

 


Mathilda Sjöberg, ordförande Altorpsvägen 1

Telnr:  0733978757      

Annelie Hammrström, kassör, Altorpsvägen 3

Kati hyvönen, Sekr, Altorpsvägen 8

Fredrik Rigert, Ledamot,   Altorpsvägen 29

Lisa Rigert, Ledamot Altorpsvägen 29

 

Jörgen Rigert Suppleant, Altorpsvägen 35

Ralf Söderkvist, Suppleant, Altorpsvägen 19 

 

 

Valberedningen

Peter Ohlsson, Altorpsvägen 33

Tommy Sand, Altorpsvägen 3

 

Bankigiro nr: 306-2239

 

 Vill du komma i kontakt med någon i styrelsen fyll i detta formulär


(Lämna tom)