Kontakta Styrelsen

 

Styrelsen för Altorpsvägens samfällighetsförening

 


Jörgen Rigert, ordförande Altorpsvägen 35

Telnr:                             

Madeleine Haag, kassör, Altorpsvägen 14

Lionel Marshall, Sekr, Altorpsvägen 32

Fredrik Rigert, Ledamot,   Altorpsvägen 29

 

Peter Ohlsson Suppleant, Altorpsvägen 33

Ralf Söderkvist, Suppleant, Altorpsvägen 19 

Mathilda Sjöberg suppleant, Altorpsvägen 1

 

Valberedningen

Lisa Rigert, Altorpsvägen 29

Kati Hyvönen,   Altorpsvägen 8

 

Bankigiro nr: 306-2239

 

 Vill du komma i kontakt med någon i styrelsen fyll i detta formulär


(Lämna tom)