Kontakta Styrelsen

 

Styrelsen för Altorpsvägens samfällighetsförening

 


Peter Ohlsson, ordförande Altorpsvägen 33

Telnr: 0703952474                               

Annelie Hammarström, kassör, Altorpsvägen 3

Lionel Marshall, Sekr, Altorpsvägen 32

Greger Elm, Ledamot, Altorpsvägen 36

Jörgen Rigert, Ledamot,   Altorpsvägen 35 

 

Susanne.A.Lillkvist, Suppleant, Altorpsvägen 12 

Ralf Söderkvist, Suppleant, Altorpsvägen 19 

 

Valberedningen

Magnus Malmberg, Altorpsvägen 27

Madelaine Haag,  Altorpsvägen 14

Kati Hyvönen,   Altorpsvägen 8

 

Bankigiro nr: 306-2239

 

 Vill du komma i kontakt med någon i styrelsen fyll i detta formulär


(Lämna tom)