Kontakta Styrelsen

 

Styrelsen för Altorpsvägens samfällighetsförening

 


Jörgen Rigert, ordförande Altorpsvägen 35

Telnr:                             

Madeleine Haag, kassör, Altorpsvägen 14

Lionel Marshall, Sekr, Altorpsvägen 32

Greger Elm, Ledamot, Altorpsvägen 36

Fredrik Rigert, Ledamot,   Altorpsvägen 29

 

Peter Ohlsson Suppleant, Altorpsvägen 33

Ralf Söderkvist, Suppleant, Altorpsvägen 19 

Mathilda Sjöberg suppleant, Altorpsvägen 1

 

Valberedningen

Lisa Rigert, Altorpsvägen 29

Kati Hyvönen,   Altorpsvägen 8

 

Bankigiro nr: 306-2239

 

 Vill du komma i kontakt med någon i styrelsen fyll i detta formulär


(Lämna tom)