Kontakta Styrelsen

 

Styrelsen för Altorpsvägens samfällighetsförening

 


Kati Hyvönen, ordförande Altorpsvägen 8

Telnr: 0734386786       

Annelie Hammrström, kassör, Altorpsvägen 3

Lisa Rigert, Sekr, Altorpsvägen 29

Fredrik Rigert, Ledamot,   Altorpsvägen 29

Lionel Marshall, Ledamot Altorpsvägen 32

 

Peter Ohlsson Suppleant, Altorpsvägen 33

Erik Andersson, Suppleant, Altorpsvägen 16

Denny Jirbrink, suppleant, Altorpsvägen 36 

 

 

Valberedningen

Jörgen Rigert, Altorpsvägen 35

Tommy Sand, Altorpsvägen 3

 

Bankigiro nr: 306-2239

 

 Vill du komma i kontakt med någon i styrelsen fyll i detta formulär


(Lämna tom)