Arbets/gemensamhetsdag avgift

På årsmötet beslutades det om att vi ska inför en enklare och mer rättvis metod för att få in avgiften för uteblivet deltagande utan giltig orsak. En avgift på 1000 kr/år och hushåll tas ut på samma faktura som vi betalar samfällighetsavgiften och vattnet på med start på Juni fakturan ( alltså 4/250 kr ). Vid deltagande av exempelvis arbets / gemensamhetsdagen på våren krediteras hushållet med 500 kr och den andra krediteringen sker vid deltagande i arbets /gemensamhetsdagen på hösten. Återbetalning sker i slutet på året och justeringen görs då på samfällighetsfakturan. Viktigt att vet är att vi gör det det här för allas trevnad samt för att slippa köpa in tjänsten, vilket skulle resultera i att vi skulle bli tvungna att höja samfällighetsavgiften. Sen är det också ett trevligt sätt att faktiskt få en chans till att träffa alla grannar. Vid frågor ta gärna kontakt med oss i styrelsen via Kontakt formuläret på hemsidan.

20 Jun 2013