välkomna Årsmöte 2014

Välkomna till

Årsmöte för Altorpsvägenssamfällighet

 Söndagen den 27 April Kl 15:00 uppe på

Muskögården

23 Feb 2014