Besked angående vägbom

Vi har idag fått glädjande besked från kommunen att vår önskan om en bom mellan områdena har beviljats.

Uppsättningen av denna kommer troligen ske till våren.

mail-ang-bom.png

15 Dec 2014