Ej deltagande på arbeta / gemensamhetsdag

En liten påminnelse, om man inte kan deltaga vid arbets / gemensamhetsdagen vill vi ha in det skriftligen Via hemsidan alternativt lägg en lapp i föreningens brevlåda.

Hälsningar från

styrelsen

12 Sep 2013