Förtydligande av samfällighetsavgift

Vill bara förtydliga att samfällighetsavgiften betalas kvartalsvis och har samma förfallodatum som föregående år.

31/3, 30/6, 30,9 samt 31/12 skall alltså samfällighets/vattenavgiften vara betald.

Skriver detta för att vi fått klagomål på att fakturorna delats ut sent.

Lägg gärna belopp och datum på minnet är ni snälla.

Sen vill jag också förtydliga att städavgiften som är 1000kr/husåll och år, läggs alltså på kvartalsfakturan alltså 250kr/per kvartal = 1000kr per år . Och har man deltagit på arbets/gemensamhetsdagen 1, 2 alt ingen ggn sker justeringen oavsett på sista fakturan för året. 

 

Glad sommar önskar vi i styrelsen

 

4 Jul 2013