Grannsamverkan

Hej alla Altorpare!

Styrelsen har i veckan fått information om att det cirkulerat en utlandsregistrerad bil i vårt område. Den här bilen har åkt runt och titta nyfiket på våra hus och tomter.

Vi uppmanar därför alla boende att vara extra uppmärksamma på ev. okända fordon, onormal aktivitet och okända personer som rör sig i området.

Styrelsen har även fått in flera klagomål angående olovlig/vårdslös bilkörning i området vilket vi ser mycket allvarligt på, då det skapar otrygghet och oljud.

Det rör sig mycket barn/folk och djur på gatan och vi polisanmäler givetvis denna typ av aktivitet för att få behålla vår trygghet i området.

Skulle ni misstänka brott så ring polisen!

2013 togs den fula betong och sten barrikaden bort från gång och cykelvägen mellan Altorp och Skarpavägen.¨

Vi trodde då att sunt förnuft skulle råda och inte att vägen skulle bli nyttjad som genomfartsväg för bilkörning.

Det visar sig att vi hade fel och att antalet bilister som genar mellan områdena har ökat markant.

För att förhindra detta har styrelsen tagit kontakt med Haninge kommun för att få dem att sätta upp en vägbom eller dylikt.

Vi hoppas att detta sker inom en mycket snar framtid

Vänligen

styrelsen

12 Dec 2014