Inbjudan till Årsmöte 2013

ALTORPSVÄGENS STYRELSE BJUDER IN TILL ÅRSMÖTE

SÖNDAGEN DEN 21 APRIL KL 15:00

PLATS: MUSKÖGÅRDEN (BREDVID KYRKAN)

HLS STYRELSEN

1 Apr 2013